Virksomhedsgrundlag

Ambitionen for Øjenlægerne Glostrup Centrum er at tilbyde diagnostik og behandling af dokumenteret høj kvalitet til patienter med oftalmologiske lidelser.

Det er hensigten, at klinikkens værdier og visioner (professionalisme, nærvær, engagement og effektivitet) afspejles i vort arbejde, og at det også formidles, når nye medarbejdere ansættes og introduceres i deres  stillinger. Kvaliteten af vort arbejde skal dokumenteres og minimum være fuldt på højde med den kvalitet, der tilbydes på en højt specialiseret hospitalsafdeling.

Klinikken bør være et dynamisk og udviklende miljø, der tilgodeser muligheder for læring og faglig udvikling.

Klinikkens arbejdsmiljø skal give mulighed for, at den enkelte medarbejder oplever anerkendelse for sin faglige indsats.